Seedbox Drake & Mamasab Maintenance

Untuk makluman semua pelanggan, buat masa sekarang 19 Januari 2021 Jam 12.00pm, kedua dua seedbox ini tidak dapat di akses. Hal ini adalah disebabkan pihak data center akan melakukan maintenancr iatu menukar router yang baru. Jangkaan masa untuk seedbox ini down adalah sehingga jam 3.00 pm. Sekian untuk laporan.

Jika selepas jam 3.00pm anda masih tidak dapat akses ke seedbox anda. Sila hubungi kami dengan kadar segera.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *